LenkaK's Terms

kreativita

Language; Terminology

Přijímaný rys lidského jazyka - vyplývající z jevu vzniku věty - který vysvětluje schopnost mluvčího produkovat a chápat teoreticky nekonečný počet vět.

srovnávací literatura

Language; Grammar

Kritická disciplína, která se zabývá literaturou dvou nebo více rozdílných lingvistických, kulturních nebo národních skupin.

řečová a jazyková patologie

Language; Grammar

Poruchy verbální komunikace, pod kterou spadá expresivní jazyk (produkce efektivního sdělení) a receptivní jazyk (porozumění předloženému sdělení), a poruchy ...

Followers(1) View all

Following(1) View all